Saturday, September 29, 2012

Tujuan British Menakluk TM?


Nyatakan tujuan penaklukan British terhadap negeri-negeri Melayu?

British menakluk negeri-negeri Melayu bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan politiknya. Pihak penjajah ini juga mahu penguasaan pengaruh politiknya bertambah luas dan mahu negeri-negeri Melayu mematuhi peraturan dan pemerintahan mereka.

Thursday, September 6, 2012

Imperialisme ialah...?


Apakah yang dimaksudkan dengan konsep imperialisme?

Imperialisme merupakan satu dasar yang menyaksikan sesebuah negara itu meluaskan pengaruhnya meliputi juga kawasan fizikal negaranya menerusi penjajahan terhadap negara lain dengan tujuan tertentu pula.

Thursday, June 30, 2011

Apakah Kongres Melayu?


Kongres Melayu?

a) Diadakan pada tahun 1939 dan 1940.
b) Membincangkan masalah kemunduran orang Melayu terutama dalam aspek ekonomi dan pendidikan.
c) Layanan pilih kasih British yang tidak baik kepada anak negeri.
d) Kongres ini disokong oleh golongan akhbar dan intelek.
e) Membuktikan semangat orang Melayu untuk mengatasi masalah sosioekonomi dan politik mereka.

Tuesday, May 24, 2011

Proses Cadangan Pembentukan Malaysia?


Cadangan Ke Arah Pembentukan Malaysia

1887 Lord Brassey cadang Sarawak dan Sabah digabungkan dengan Negeri-negeri Melayu.
1948 Sir Malcolm MacDonald cadang Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak,, Brunei dan Singapura digabungkan.
1955 Lim Yew Hock dan David Marshall cadang Singapura dan Tanah Melayu digabungkan.
1959 Lee Kuan Yew mahu British berunding dengan Tunku Abdul Rahman untuk gabungkan Singapura dengan Tanah Melayu.
1961 Tunku umukan gagasan Malaysia di Singapura.

Sunday, May 15, 2011

Apakah itu Sistem Ahli?

Apakah Sistem Ahli itu?

Satu sistem yang melatih pendudk tempatan untuk mengetuai pentadbiran Tanah Melayu. Sistem ini dibuat pada Januari 1951 hingga Jun 1955.

Idea dicetuskan oleh Dato Onn Jaafar setelah berunding dengan Sir Henry Gurney.

Cadangan sistem ini mengikut model Kenya dan Rhodesia Utara ketika itu.

British bersetuju dengan sistem ahli kerana:

(a) selaras dengan konsep dekolonisasi.
(b) mengurangkan tekanan daripada PKM.
(c) elakkan rakyat tempatan terpengaruh dengan PKM

Thursday, April 28, 2011

Malayan Union ditentang oleh Orang Melayu?

Orang Melayu menentang Gagasan Malayan Union kerana:

Tindakan Sir Harold Macmichael memeras ugut raja untuk mendapatkan persetujuan.
Raja Melayu tidak diberi masa yang cukup untuk berunding tentang isu ini.
Kuasa Raja Melayu teriyakis atau berkurangan.
Kerakyatan JUS SOLI mengancam kedudukan orang Melayu.
Hak keistimewaan orang Melayu terhapus.

Sunday, April 10, 2011

Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974?

Perubahan aspek pendidikan yang dibuat dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974:
1. mengkaji sistem pendidikan dan keperluan sumber manusia
2. penekanan aspek membaca, menulis dan mengira
3. kenaikan darjah secara automatik
4. sekolah vokasional ditekankan
5. pelaksanaan KBSR dan KBSM