Monday, June 18, 2007

Akta Tanah Simpanan Melayu


Salah satu tindakan British yang memberi kesan mendalam kepada orang Melayu di negara ini ialah pengenalan Akta Tanah Simpanan Melayu. Pengenalan akta ini telah menyebabkan timbulnya pelbagai masalah terutama rasa yakin diri orang Melayu. Sekali pandang akta ini seolah-olah ingin melindungi orang Melayu tetapi sebenarnya atas faktor kekurangan modal, orang Melayu menerima kesan yang ketara. Namun, kelemahan dalam aspek perpaduan menyebabkan akta ini terhasil.

Tiga perkara penting yang perlu pelajar ingat dalam aspek akta ini ialah:

Faktor-faktor pihak British meluluskan Akta Tanah Simpanan Melayu
Bertukar milik - Banyak tanah pertanian orang Melayu telah bertukar milik kepada pengusaha bukan Melayu untuk diusahakan sebagai ladang getah
Petani - Pihak British ingin mengekalkan orang Melayu sebagai petani
Tanam - Banyak tanah pertanian Melayu ditanam dengan getah
Tradisi - Pihak British menganggap tanah kampung adalah hak milik tradisi orang Melayu

Manakala perkara-perkara yang terkandung dalam Akta Tanah Simpanan Melayu
Residen - Residen menetapkan Tanah Simpanan Melayu tidak boleh digadai atau dijual
Getah - Getah tidak dibenarkan ditanam di tanah tersebut
Pinda - British meminda Akta Tanah Simpanan Melayu 1931 kerana keluasan tanah simpanan kecil

Akta ini merugikan orang Melayu kerana:
Kawasan baru - Orang Melayu terpaksa menerokai kawasan baru untuk penanaman getah
Komersial - Nilai komersial tanah orang Melayu merosot
Petempatan - Bukan semua tanah simpanan Melayu sesuai untuk petempatan

No comments: