Thursday, June 14, 2007

Faktor-faktor penentangan penduduk Quraisy...
Saya menerima pertanyaan pelajar tentang punca-punca penduduk Quraisy Makkah menentang Islam. Ini satu persoalan yang menarik kerana penentangan mereka bukan semata-mata atas dasar agama sahaja tetapi lebih luas lagi. Faktor ekonomi dan sosial turut memainkan peranan penting dalam penentangan ini.

Baiklah antara faktor penentangan masyarakat Quraisy Makkah terhadap penyebaran agama Islam ialah:

Politik
Mereka menolak ajaran Islam kerana tidak mahu tunduk kepada kepemimpinan Nabi Muhammad s.a.w. dan menganggap ajaran Islam hanyalah helah Nabi Muhammad s.a.w. untuk menguasai politik di Makkah dengan cara yang tidak sah.
Agama
Orang Quraisy menolak Islam kerana tidak mahu amalan nenek moyang mereka terhapus seperti pembuatan patung dan takut akan pembalasan di akhirat.
Ekonomi
Islam ditentang kerana menjejaskan ekonomi masyarakat Quraisy kerana Islam mengharamkan riba dan penindasan dalam menjalankan urusan jual beli dan dasar ekonomi Islam dianggap akan memundurkan Kota Makkah yang terkenal sebagai pusat perdagangan dan pelancongan pada mata masyarakat sekelilingnya.
Sosial
Konsep sama taraf dan adil dalam Islam dianggap akan menjejaskan sistem perhambaan yang sudah lama diamalkan. Begitu juga dengan fahaman assabiah yang diamalkan tidak dibenarkan oleh Islam selain Islam mengharamkan perjudian, meminum arak dan berzina.

No comments: