Tuesday, July 10, 2007

Kesan Tembungnya tamadun Islam?


Bahagian tamadun Islam merupakan bahagian yang penting. Biasanya soalan akan menjurus ke arah kesan yang timbul. Kali ini saya cuba mengetengahkan kesan pertembungan daripada aspek agama dan kebudayaan. Sila lihat contoh jawapannnya.

Kesan pertembungan tamadun Islam dari segi keagamaan dan kebudayaan

Keagamaan
Islam membawa satu nilai akidah yang paling penting iaitu kepercayaan kepada Allah s.w.t.
Menyediakan sistem perundangan yang tersendiri berdasarkan al-Quran dan habis
Islam yang berasaskan akidah dan syariah mudah diterima oleh semua golongan
Islam juga bersifat sarwajagat iaitu tidak terbatas kepada bangsa dan kaum
Islam tidak menghapuskan cara hidup, adat dan budaya nilai setempat

Kebudayaan
Islam mempengaruhi perkembangan-perkembangan pendidikan dengan membangunkan kurikulum bukan sahaja kepada pendidikan berbentuk agama tetapi pendidikan yang merangkumi bidang sains, matematik dan teknologi
Cara berpakaian, berfikir, bertutur dan berdagang juga dipengaruhi oleh peradaban Islam
Semasa zaman Bani Umaiyah di Sepanyol, orang bukan Islam telah mengamalkan cara hidup orang Islam
Mereka bertutur dalam bahasa arab dan berpakaian seperti orang Islam

No comments: