Sunday, July 22, 2007

Konsep Dewa Raja


Dalam SPM, soalan tentang konsep Dewa Raja dan Islam memang pernah ditanya. Kedua-dua konsep ini melihat kedudukan sultan memang berbeza. Dalam konsep Dewa Raja, sultan dianggap pemerintah yang luhur dan suci. Manakala dalam konsep Islam sultan pula dianggao sebagai Amirulmukminin atau wakil Tuhan di bumi. Sultan juga dianggap sebagai ketua umat Islam.

Daulat pula dikukuhkan dengan beberapa cara. Pertama ialah penggunanan bahasa. Penggunaan bahasa dalam yang ditegah digunakan oleh rakyat biasa telah mengukuhkan kedudukan sultan. Perkataan santap, bersiram dan titah.

Penggunaan warna juga penting iaitu warna kuning menjadi warna rasmi negara dan sultan. Penggunaan payung putih dikhaskan untuk sultan dan payung kuning untuk anak raja. Malah barang perhiasan lain dan perahu baginda turut berwarna kuning.

Hak istimewa raja turut dikukuhkan dengan rakyat tidak boleh menderhaka kerana menderhaka akan menerima tulah. Penggunaan emas juga dilarang dalam kalangan rakyat kecuali dianugerahkan oleh sultan. Emas hanya boleh dipakai oleh sultan dan keturunannya. Sultan juga berkuasa dalam menggubal undang-undang.

Daulat raja juga dikukuhkan dengan penggunaan alat kebesaran raja. Nobat digunakan ketika upacara rasmi. Begitu juga penggunaan cop mohor, keris, tepak sirih dan kendi menjadi lambang kedaulatan raja.