Monday, July 23, 2007

Malayan Union soalan penting dalam SPM


Penubuhan Malayan Union penting kepada British?

British menubuhkan MU dengan tujuan untuk menukarkan taraf dari negeri naungan menjadi negeri tanah jajahan British.

MU juga dibuat untuk mengawal dan menjaga pelaburan ekonomi dan kepentingan British.

MU dianggap mampu menyatukan sistem pentadbiran negeri-negeri Tanah Melayu. British berharap penubuhan MU mampu memberi kewarganegaraan kepada semua kaum untuk mewujudkan bangsa Malaya.

Selain itu MU dianggap mampu menjimatkan kos pentadbiran penjajah. Mu juga diharap mampu mengawal kuasa politik orang Melayu.

Harus pelajar ingat bahawa MU mengecualikan Singapura dalam pelaksanaannya.

Orang Melayu menentang MU?

Jadi agak jelas sebab orang Melayu menentang MU ialah kerana menganggap keudalatan dan kuasa-kuasa sultan telah terancam.

Bimbang orang bukan melayu diberi kewarganegaraan berdasarkan konsep jus soli.

Tidak memberikan masa yang panjang untuk sultan-sultan berbincang tentang MU.

Penggunaan ugutan dan paksaan oleh MacMichael untuk mendapatkan tandatangan sultan.

Kedudukan ekonomi dan politik orang melayu terjejas.

No comments: