Sunday, July 15, 2007

Sistem tulisan Tamadun Mesir


Tulisan merupakan hasil ciptaan yang penting dalam sesebuah tamadun. Masyarakat Mesir memang mempunyai tulisan yang mempunyai kepentingan dalam tamadun mereka. Jadi,pastikan anda memahami kepentingan tulisan ini.

Tulisan orang Mesir lebih dikenali dalam bentuk gambar yang dikenali sebagai Hieroglif. Tulisan ini diukir pada natu dan kayu untuk memudahkan pembacaan. Ada juga yang ditulis di atas kertas papyrus. Penggunaan dakwat dan berus berlaku secara meluas dalam penghasilan tulisan ini. Tulisan ini bertujuan untuk merekodkan upacara keagamaan dan harta yang ada di kuil mereka. Malah, tulisan ini juga digunakan untuk mencatat rekod aktiviti pertanian dan pengutipan cukai. Kewujudan tulisan ini memudahkan rumah ibadat untuk menjalankan kegiatan pendidikan pula.Dalam pendidikan mereka, penekanan diberikan untuk melahirkan pegawai kerajaan yang sempurna dan terlatih terutamanya dalam penulisan seperti jurutulis.

No comments: