Thursday, August 16, 2007

Perubahan politik AT oleh penjajah?


Perubahan politik yang dibawa oleh penjajah di Asia Tenggara memang banyak.Paling terkenal ialah Indonesia kerana di sana Belanda telah menyatukan kerajaan di bawah satu sistem pusat dan pentadbiran tempatan. British pula telah mewujudkan jawatan pesuruhjaya tinggi di Burma untuk mengantikan sistem beraja di negara itu. Manakala di Filipina, Sepanyol memperkenalkan sistem pemerintahan pusat dan encomienda yang merujuk sistem tadbiran peringkat daerah pula. Negeri-negeri Tanah Melayu pula menyaksikan British telah mewujudkan negeri-negeri selat, negeri-negeri melayu bersekutu dan tidak bersekutu. Di IndoChina, Perancis telah membentukm jawatan Gabenor Jeneral untuk memerintah di pusat.

No comments: