Monday, August 6, 2007

Sebab-sebab Penduduk Tempatan Menentang British?


Sebab-sebab penduduk tempatan menentang penjajahan British memang mudah dihafal. Pertama, dasar penaklukan British terhadap negeri melayu dalam usaha untuk mengukuhkan pegangan kuasanya. Tindakan British untuk menguasai ekonomi menerusi dasar-dasarnya yang tertentu turut menimbulkan penentangan ini. Malahan, peraturan yang telah diperkenalkan oleh British menyulitkan kehidupan orang tempatan. Keadaan ini ditambah oleh campur tangan pegawai British dalam hal adat resam tempatan. Pengenalan sistem tadbiran barat turut menambahkan penentangan ini.

No comments: