Sunday, September 30, 2007

Gerakan nasionalisme tahap pertama Thailand?


Faktor munculnya gerakan nasionalisme tahap pertama di Thailand ialah

rakyat gelisah kerana kerabat raja menguasai politik.
Penentangan raja berkuasa mutlak
Sistem pendidikan barat yang berkembang pesat
Sikap boros Raja Vajiravudh
Rakyat terdedah dengan sistem demokrasi dan raja berperlembagaan
Kelemahan sistem tadbiran

No comments: