Sunday, September 2, 2007

Pakatan Murni...penyebab TM harmoni?


Apakah yang dimaksudkan dengan pakatan murni? Wah soalan ini berkaitan dengan kemerdekaan, parti politik dan keharmonian negara. Pelajar saya seringkeliru dengan konsep ini yang dianggap mudah dan tidak berharga. Sebenarnya, Pakatan Murni merujuk usaha semua kaum di TM untuk menghasilkan kerjasama dan tolak ansur politik menerusi perundingan. Pakatan ini dilihat sebagai satu jalan penyelesaian tuntutan dan masalah kaum yang timbul sebelum ini. Pakatan ini juga dilihat sebagai satu usaha untuk menyatupadukan pelbagai kaum yang terdapat di negara kita. Pakatan Murni boleh dikatakan sebagai intipati yang membawa kepada keharmonian dan kemakmuran di negara ini.

2 comments:

Syidah Muhd said...

apakah pula praperikatan?

BB said...

is this Pakatan Murni a organization or just a simple panggilan for the differenct races who gather and discuss the problems together?
Pakatan Murni wujud lebih awal daripada PTM? ataupun semasa PTM diperkenalkan, Pakatan Murni merupakan salah satu ciri-ciri dalam PTM??

Thank u for answering, i wil definitely appreciate it~~ thx thx!