Monday, October 29, 2007

Kesan perjanjian Aqabah 2? Menarik soalan ini


Kesan perjanjian Aqabah 2 yang dimeterai oleh Nabi Muhammad s.a.w. dengan penduduk madinah?

Islam tersebar ke madinah

Penghijrahan berlaku dari mekah ke madinah oleh orang Islam

Penduduk madinah menerima orang Islam mekah sebagai saudara mereka

Nabi Muhammad s.a.w. dilantik sebagai pemimpin madinah

Ciri-ciri dan petempatan awal Paleolitik


Ciri-ciri masyarakat yang hidup pada zaman paleolitik ialah:

Hidup secara nomad.

Mereka tinggal di tepi tasik, sungai atau gua

Mereka tinggal secara berkumpulan

Memburu han memungut hasil hutan serta menangkap ikan

Peralatan mereka agak kasar tetapi praktikal

Kawasan petempatan awal zaman ini di Malaysia ialah:

Kota Tampan dan Bukit Jawa serta Bukit Bunuh Perak

Gua Niah Sarawak

Tingkayu Sabah


Keperibadian Nabi Muhammmad Sebelum dilantik Menjadi Rasul?


Jelaskan keperibadian Nabi Muhammad s.a.w. sebelum baginda dilantik menjadi rasul?

Baginda sering berkata benar sehingga digelar al-Amin kerana sikapnya itu.

Bersikap amanah sehingga Khadijah sanggup menyerahkan modal untuk baginda menjalankan perniagaan.

Baginda menjalankan perniagaan secara jujur dan layanan baik kepada pelanggannya.

Mampu memimpin kerana meletakkan semula Hajar Aswad di tempat sepatutnya.

Ketua keluarga yang pengasih dan bertimbang rasa kepada anak-anak dan isteri baginda.

Baginda mengamalkan cara hidup yang sederhana.

Baginda merendah diri dan bergaul dengan semua lapisan masyarakat.

Baginda sering berfikir dan prihatin terhadap kehidupan masyarakat zamannya yang penuh tidak bermoral

Sunday, October 28, 2007

Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah melayu?


Apakah Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 sehingga ke hari ini.

Persetujuan menerusi pakatan murni membolehkan sebuah kerajaan demokrasi dibentuk dengan Raja Berperlembagaan.

Perpaduan antara kaum dapat diwujudkan.

Keharmonian kaum dapat diwujudkan tanpa pertumpahan darah.

Membolehkan rakyat negara ini mentadbir dan menguruskan tadbiran negara mengikut acuan mereka sendiri.

Mewujudkan identiti masyarakat merdeka sejati.

Tiada perbezaan warna kulit, agama dan bangsa serta bahasa

Wednesday, October 24, 2007

Lagi Analisa SPM 2007...Topik Penting Sejarah


Ini lagi analisa saya mengenai soalan SPM tahun ini. Sila rujuk topik-topik ini. Sebahagian topik ini sudah saya bincangkan dalam blog ini. Cuba cari.

Kepentingan Mesir purba
 Mesopotamia
 Agama Hindu-buddha
 Zaman jahiliah
 Nabi Muhammad
 Penentangan kaum quraisy-makkah
 Perjanjian Aqabah
 Teori kedatangan islam ke AT
 Hukum adat tanah melayu
 Pendidikan awal TM
 Zaman gelap
 Revolusi Perindustrian/Pertanian

Monday, October 22, 2007

Soalan Ramalan Sejarah Bahagian 1


Saya telah membuat kajian dan mendapati bahawa soalan-soalan di bawah mampu memberi sedikit kelegaan kepada pelajar untuk menjawab soalan SPM mereka.

Pastikan anda sudah membuat pembacaan topik-topik ini.

Nasionalisme
 Pakatan murni
 Malayan union
 Kaum muda
 Pembentukan malaysia
 Konsep bahasa melayu
 Perlembagaan malaysia
 Rancangan malaysia
 Perang dunia pertama
 Pertubuhan antarabangsa

Thursday, October 11, 2007

Faktor-faktor Penyebaran Islam di ATFaktor-faktor yang membantu penyebaran Islam di AT?

Disebarkan oleh pedagang yang datang berdagang
Sikap keterbukaan masyarakat AT

Berlakunya perkahwinan siasah dan biasa

Pengislaman raja dan golongan atasan menjadi ikutan rakyat

Keistimewaan Islam itu sendiri

Pendakwah dihantar ke kawasan tertentu untuk sebarkan Islam

Kerajaan Islam berperanan menjadi pusat kebudayaan dan intelektualan Islam

Kerajaan Islam menyebarkan Islam ke tanah jajahan dan negeri naungan

Monday, October 8, 2007

Syarat-syarat Menjadi Syeikh Kabilah....


Nyatakan syarat-syarat untuk seseorang menjadi syeikh dalam sesebuah kabilah?

Mudah sahaja.

Mesti disukai oleh ahli kabilah

Berfikiran matang

Gagah

Berani

Pandai berpidato

Dilantik atas persetujuan ramai

Pelabuhan Kedah Tua...Pelabuhan Kedah Tua berkembang kerana beberapa faktor utama, antaranya:

Hubungan rapatnya dengan Kerajaan Srivijaya.

Hubungan dagang dengan China, Timur Tengah dan India

Gunung Jerai menjadi panduan kapal keluar masuk

Kedudukannya di laluan Selat Melaka

Terlindung daripada tiupan angina monsoon

Kemudahan menyimpan barang

Kekayaan hasil hutannya menjadi barang dagangan utama

Barangan dagangan luar mudah diperoleh

Sunday, October 7, 2007

Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah?


Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah di Damsyik dan Sepanyol? Memang banyak sumbangan kerajaan ini. Paling utama dalam bidang politik yang melibatkan sistem khalifah, wazarah, urus setia dan hijabah.

Sistem khalifah merujuk pelantikan khalifah sebagai ketua negara Islam. Wazarah pula merujuk wazir di pusat pentadbiran dan gabenor di peringkat daerah. Sistem urus setia melibatkan pentadbiran rekod dan surat menyurat serta hal-hal ketenteraan, polis dan kehakiman. Hijabah merujuk urusan hal-hal pemeriksaan terhadap orang yang ingin menemui khalifah.

Kerajaan ini juga menubuhkan banyak jabatan untuk melicinkan tadbirannya seperti Jabatan Cukai, Jabatan Surat Menyurat, Jabatan Urusan Am dan Jabatan Cop Mohor Pemerintah.

Aspek perundangan melibatkan hakim-hakim menggunakan ijtihad dengan berpandukan Al-Quran dan sunnah untuk menjatuhkan hukuman. Hakim bersikap adil.

Kerajaan ini mewujudkan sistem pendidikan yang sistematik. Pendidikan bermula daripada peringkat rendah hingga ke peringkat universiti. Universiti Cordova merupakan universiti yang terkenal. Rakyat diberi peluan untuk belajar daripada golongan atasan dan bawahan.

Wujud juga bahagian penterjemahan di universiti yang membolehkan pelajar-pelajar mempelajari bahasa Yunani terutama pengetahuan yang ditulis dalam bahasa Yunani kerana bahasa ini telah diterjemahkan ke bahasa arab. Ilmu bahasa dan kesusasteraan berkembang pesat.

Dalam bidang perubatan, doktor-doktor memeprkenalkan disiplin ilmu kimia dengan meluas.Buku al-Feisir, al-Tasrif dan al-Kulliyat telah dihasilkan ketika ini.

Wednesday, October 3, 2007

Konsep ZOPFAN...apa itu?


ZOPFAN bermaksud kawasan aman, bebas dan berkecuali. Konsep ini memastikan Asia Tenggara tidak terlibat dalam sengketa antara kuasa-kuasa besar ketika Perang Dingin.
Konsep ini juga memastikan kawasan ini tidak mempunyai pangkalan tentera asing. Semua negara ASEAN telah menerima konsep ini dan Malaysia pula telah menjadi konsep ini sebagai kerangka utama dasar luar negara.
Begitu juga dengan negara-negara ASEAN lain.

Tuesday, October 2, 2007

Peranan MARA


Peranan yang dimainkan oleh MARA ialah:
Galak penyertaan orang melayu dalam perdagangan dan perindustrian.

Memberi bantuan teknikal dan kewangan kepada usahawan melayu untuk memulakan perniagaan

Galak pertumbuhan perusahaan kecil di luar bandar

Buat program untuk meningkatkan kemahiran penduduk luar bandar
.