Monday, October 8, 2007

Pelabuhan Kedah Tua...Pelabuhan Kedah Tua berkembang kerana beberapa faktor utama, antaranya:

Hubungan rapatnya dengan Kerajaan Srivijaya.

Hubungan dagang dengan China, Timur Tengah dan India

Gunung Jerai menjadi panduan kapal keluar masuk

Kedudukannya di laluan Selat Melaka

Terlindung daripada tiupan angina monsoon

Kemudahan menyimpan barang

Kekayaan hasil hutannya menjadi barang dagangan utama

Barangan dagangan luar mudah diperoleh

No comments: