Thursday, October 11, 2007

Faktor-faktor Penyebaran Islam di ATFaktor-faktor yang membantu penyebaran Islam di AT?

Disebarkan oleh pedagang yang datang berdagang
Sikap keterbukaan masyarakat AT

Berlakunya perkahwinan siasah dan biasa

Pengislaman raja dan golongan atasan menjadi ikutan rakyat

Keistimewaan Islam itu sendiri

Pendakwah dihantar ke kawasan tertentu untuk sebarkan Islam

Kerajaan Islam berperanan menjadi pusat kebudayaan dan intelektualan Islam

Kerajaan Islam menyebarkan Islam ke tanah jajahan dan negeri naungan

No comments: