Sunday, October 28, 2007

Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah melayu?


Apakah Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 sehingga ke hari ini.

Persetujuan menerusi pakatan murni membolehkan sebuah kerajaan demokrasi dibentuk dengan Raja Berperlembagaan.

Perpaduan antara kaum dapat diwujudkan.

Keharmonian kaum dapat diwujudkan tanpa pertumpahan darah.

Membolehkan rakyat negara ini mentadbir dan menguruskan tadbiran negara mengikut acuan mereka sendiri.

Mewujudkan identiti masyarakat merdeka sejati.

Tiada perbezaan warna kulit, agama dan bangsa serta bahasa

No comments: