Monday, October 29, 2007

Kesan perjanjian Aqabah 2? Menarik soalan ini


Kesan perjanjian Aqabah 2 yang dimeterai oleh Nabi Muhammad s.a.w. dengan penduduk madinah?

Islam tersebar ke madinah

Penghijrahan berlaku dari mekah ke madinah oleh orang Islam

Penduduk madinah menerima orang Islam mekah sebagai saudara mereka

Nabi Muhammad s.a.w. dilantik sebagai pemimpin madinah

1 comment:

Michael said...

cikgu, mekah atau makkah