Tuesday, October 2, 2007

Peranan MARA


Peranan yang dimainkan oleh MARA ialah:
Galak penyertaan orang melayu dalam perdagangan dan perindustrian.

Memberi bantuan teknikal dan kewangan kepada usahawan melayu untuk memulakan perniagaan

Galak pertumbuhan perusahaan kecil di luar bandar

Buat program untuk meningkatkan kemahiran penduduk luar bandar
.

No comments: