Sunday, November 4, 2007

Perjanjian Hudaibiyah


Jelaskan isi kandungan Perjanjian Hudaibiyah

Semua pihak bersetuju mengadakan gencatan senjata 10 tahun.

Semua pihak bebas memilih pihak iaitu orang Islam Madinah atau Quraisy Mekah.

Orang Islam Madinah yang ke Mekah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dikembalikan.

Orang Quraisy Mekah yang ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan semula.

Umrah hanya boleh dilakukan pada tahun 7 hijrah.