Tuesday, January 22, 2008

Tamadun Menurut Pandangan Barat?


Tamadun Menurut Barat

Berasal daripada perkataan Greek iaitu Civitas yang merujuk Bandar. Perkataan Bahasa Inggeris pula merujuk tamadun atau peradaban iaitu civilization. Konsep barat menekan pembangunan lahiriah, fizikal, dan jasmani. Lantaran itu pembangunan aspek kebudayaan, penulisan, undang-undang, kesenian, perbandaran menjadi aspek ukuran utama mereka.

Menurut Gordan Childe, tamadun ialah pencapaian lahiriah yang menjadi kayu ukur utama kemajuan sesesuatu masyarakat itu. Manakala Darcy dan Buchanan pula menekankan kepentingan pembangunan lahiriah dalam tamadun.

Thursday, January 17, 2008

Athens dan Sparta...Perbezaannya?


Athens

Sistem demokrasi diamalkan di sini. Ada Dewan Perhimpunan dan Majlis. Semua warganegara lelaki mempunyai peluang untuk menjadi ahli Dewan Perhimpunan. Selain itu, ahli Majlis, Majistret dan Juri dilantik untuk memastikan pentadbiran negara berjalan lancer. Rakyat turut bebas untuk menjalankan aktiviti ekonomi dan kebudayaan dengan bebasnya.

Sparta

Sistem pemerintahan tentera diamalkan di Sparta. Selain itu, sistem pertahanan turut diberi perhatian berat. Semua anak lelaki dilatih daripada awal untuk menjadi tentera yang terlatih. Ringkasnya, Sparta mementingkan kekuatan fizikal daripada mental seseorang.

Thursday, January 10, 2008

Sukan Olimpik Zaman Yunani


Sukan Olimpik pada Zaman Yunani

Sukan Olimpik ini diadakan di Olympia dan bertujuan untuk menghormati Tuhan Zeus. Hadiah yang diberikan berbentuk sekalung daun zaiton dari tempat keramat di Olympia. Cuma peserta lelaki sahaja yang dapat melibatkan diri. Negara-negara yang terbabit dalam sukan ini merupakan negara-negara kota Yunani. Manakala acara yang diadakan meliputi gusti, melempar cakera dan merejam lembing. Sukan ini bertujuan untuk mengawal peperangan atau mengekalkan keamanan kerana apabila sukan ini berlangsung semua peperangan dihentikan.

Ciri-ciri Demokrasi Athens?


Apakah ciri-ciri demokrasi yang diamalkan di Athens?

Demokrasi di Athens memiliki Dewan Perhimpunan dan Majlis. Demokrasinya berbentuk penyertaan langsung. Semua warga negara lelaki dewasa Athens berpeluang menjadi ahli Dewan Perhimpunan untuk jangka masa 6 bulan hingga setahun dan memberikan cadangan tentang dasar kerajaan. Cuma keputusan dewan ini akan dikendalikan oleh Majlis. Semua ahli Majlis.Majistret dan juri dilantik oleh Dewan Perhimpunan.

Thursday, January 3, 2008

Sistem Pemerintahan Yunani


Sebelum demokrasi diamalkan, sistem pemerintahan di Yunani terdiri daripada

Monarki
Oligarki
Aristokrasi
Diktator (Tirani)