Tuesday, January 22, 2008

Tamadun Menurut Pandangan Barat?


Tamadun Menurut Barat

Berasal daripada perkataan Greek iaitu Civitas yang merujuk Bandar. Perkataan Bahasa Inggeris pula merujuk tamadun atau peradaban iaitu civilization. Konsep barat menekan pembangunan lahiriah, fizikal, dan jasmani. Lantaran itu pembangunan aspek kebudayaan, penulisan, undang-undang, kesenian, perbandaran menjadi aspek ukuran utama mereka.

Menurut Gordan Childe, tamadun ialah pencapaian lahiriah yang menjadi kayu ukur utama kemajuan sesesuatu masyarakat itu. Manakala Darcy dan Buchanan pula menekankan kepentingan pembangunan lahiriah dalam tamadun.

No comments: