Tuesday, February 12, 2008

Faktor-faktor yang menjadikan Melaka pelabuhan terkenal?


Kedudukan Melaka yang strategik menjadikan pelabuhan ini terkenal. Melaka terletak di tengah-tengah jalan perdagangan dunia. Melaka menyediakan pentadbiran pelabuhan yang licin dan teratur supaya semua aktiviti perdagangan berjalan lancer. Jawatan Laksama diwujudkan bagi menjaga urusan laut bersama-sama dengan jawatan Syahbandar untuk mengetuai urusan pelabuhan. Melaka juga menggubal Undang-undang Laut Melaka yang menghuraikan tugas-tugas nakhoda, jurumudi dan sebagainya. Kegemilangan Melaka juga berkait dengan wujudnya 84 bahasa yang dituturkan di sini. Sistem sukat yang moden seperti tahil dan kati telah memajukan aktiviti ekonominya

No comments: