Tuesday, March 4, 2008

Perlembagaan Malaysia...Pindaan


Perlembagaan Malaysia boleh dipinda mengikut kesesuaian semasa atau keperluan semasa. Pindaan ini mempunyai keperluan untuk melindungi kepentingan rakyat, melicinkan urusan tadbiran negara, jaga keselamatan negara.

Pindaan ini turut bertujuan untuk menjadikan perlembagaan sebagai relevan sepanjang masa.

Pindaan perlembagaan juga untuk mengawal isu-isu sensitif daripada diperkatakan secara terbuka seperti sistem beraja, hak istimewa melayu dan kedudukan bahasa melayu serta agama islam.

1 comment:

[C]heah [Y]ee said...

boleh tak kamu post tentang sistem kerajaan malaysia?? dan nyatakan diketuai oleh siapa cthnya Yang Dipertuan Agong dan peringkat yang berikutnya??