Sunday, August 24, 2008

Khutbah Terakhir Nabi Muhammad s.a.w.


Dalam khutbah terakhirnya Nabi Muhamad menjelaskan beberapa aspek penting yang harus diberi perhatian oleh masyarakat Islam seperti umat islam mesti bersatu padu, mencintai perdamaian dan berpegang teguh kepada agama Islam walaupun menghadai pelbagai cabaran.

Khutbah ini amat penting kerana selepas kewafatan baginda umat Islam menghadapi dugaan besar antaranya mendapatkan calon pengganti nabi muhamad dan munculnya individu yang mendiri mereka gaku nabi bersama-sama golongan yang tidak membayar zakat kerana sudah hilang rasa takut serta murtad atau lebih dikenali sebagai golongan al riddah

No comments: