Sunday, August 3, 2008

Konsep Renaissance?


Maksud Renaissance? Istilah ini merujuk satu zaman yang penuh dengan perubahan atau perbezaan yang ketara. Mungkin istilah kelahiran semula lebih tepat kerana merujuk kepada istilah yang berasal daripada perkataan Itali,renisciment yang bermaksud “kelahiran semula” merujuk pada penghargaan semula ilmu dalam tamadun Yunani dan Rom.

Antara tokoh Humanisme ialah Francisco Petrarch, Niccolo Machiavelli dan Giovanni Bocaccio

No comments: