Wednesday, August 6, 2008

Nama Melaka


Nama Melaka daripada mitos hindu

mitos hindu
pokok melaka dalam bahasa sanskrit dikenali sebagai amalaka yang merujuk pokok pertama yang hidup di alam dan buahnya ada kuasa ajaib yang dikaitkan dengan tempat kediaman tuhan agama hindu seperti brahman, vishnu dan shiva. Kaitan ini penting untuk meninggikan imej nama melaka itu.

No comments: