Friday, August 8, 2008

Peranan Pembesar Melayu


Peranan pembesar di negeri melayu

Pembesar berperanan untuk menegakkan dan mempertahankkan kedaulatan sultan yang memerintah. Mereka melaksanakan tugas dengan jujur terutama ketika menguruskan kawasan pegangan dan kawasan pemakanan yang diber kepada mereka. Dalam masa yang sama mengekalkan sistem pentadbiran yang teratur

No comments: