Sunday, November 23, 2008

Undang-undang Tamadun India dan China?


Tamadun India

Undang-undang Tamadun India banya berdasarkan kitab Dharma Sastra iaitu undang-undang tua Hindu yang diwujudkan sekitar 6 atau 2 sm. Penekanan undang-undang ini ialah raja bertanggungjawab jaga kesucian undang-undang. Selain itu, brahmin yang mahir kerana ada kaitan dengan agama. Pada Zaman Maurya undang-undang melalui titah raja dianggap penting. Undang-undang ni diukiir pada batu seperti Tiang Asoka. Undang-undang ini menekankan konsep keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Tamadun China

Tamadun Cina mempunyai undang-undang yang berteraskan 2 prinsip utama iaitu: Hukuman Berat dan Bercorak Kolektif. Undang-undang tamadun ini banyak berdasarkan falsafah Legalisme yang digubal oleh Han Fei Tzu ketika era Dinasti Chin dan beliau merupakan seorang ahli falsafah. Ciri-ciri undang-undang tamadun ini seperti tidak harus wujud belas kasihan yang perlu dipelihara. Penyanjungan undang-undang ini memerlukan raja yang berkuasa penuh. Sudah pasti ini bertentangan dengan falsafah undang-undang Confecius yang menekankan bahawa raja perlu ada melakukan perkara baik dan menjaga keharmonian manusia dan masyarakat.