Sunday, April 26, 2009

Konsep Hijrah?


Konsep Hijrah?

Dalam bahasa Arab bermakna berpindah. Dalam konteks tamadun Islam bermaksud perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah dengan untuk memperkukuhkan kedudukan Islam dan satu strategi penyebaran agama dalam minda Nabi Muhammad.

Pengertian-pengertian lain pula ialah satu konsep perjuangan untuk menegak kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan. Semangat ingin berubah dan boleh berlaku dalam pelbagai keadaan spt perubahan sikap, cara berfikir, dan tingkah laku.

Manakala pihak akademik Barat pula mentafsir Hijrah sebagai pelarian namun dakwaan ini mudah disangkal kerana terdapat perbezaan konsep Hijrah Barat dan Islam berdasarkan hujah dibawah:

Hijrah orang Islam kerana jemputan orang Arab Madinah.

Orang Makkah ke Madinah disambut dengan penuh kegembiraan dan kerelaan.

Orang Islam Makkah diberi jaminan keselamatan dan diberi tempat tinggal.

Nabi Muhamad dilantik sebagai pemimpin Madinah dan diterima oleh semua golongan penduduk Madinah.

No comments: