Friday, May 1, 2009

Ibn Khaldun Tokoh Ilmuwan Islam Terbilang


Siapakah Ibn Khaldun?


Nama sebenar beliau ialah Abdul Al Rahman Ibn Muhamad. Beliau dilahirkan di Tunisia. Beliau dianggap antara tokoh pemikir yang unggul dan asli sosiologi Islam. Konsep beliau yang terkenal ialah menganggap kehidupan bandar ialah kehidudan manusia yang bertamadun.

Konsep tamadun terbentuk apabila lahir semangat assabiah atau kekitaan lalu mewujudkan pula semangat tolong menolong dan kerjasama. Penulisannya banyak berasaskan pengalaman sendiri. Karya sulung Muqadimmah – memperkenalkan konsep atau istilah:

Umran bermakna tanah yang didiami secara tetap, berkembang

Hadarah yakni bermaksud hidup di bandar yang penuh tatasusila, kesopanan, sopan, adan bermoral yang tinggi.

Karyanya jadi rujukan sarjana barat, bidang sosiologi dan sejarah sehingga kini.

No comments: