Saturday, May 16, 2009

Jenis-jenis mahkamah di Sabah Ketika Era Penjajah


Mahkamah di Sabah

Terdapat beberapa kategori mahkamat di Sabah ketika era pentadbiran British. Antaranya ialah:

Mahkamah majistret
• mengendalikan kes berat seperti kes pembunuhan, penculikan dan rompakan.
• dihakimi oleh pegawai daerah yang biasanya penjajah

Mahkamah anak negeri
• mengendalikan kes pribumi yang berkaitan dengan undang-undang Islam dan adat.
• dihakimi oleh ketua anak negeri yang mahir dalam agama Islam dan adat. Sudah pasti orang tempatan

sebab-sebab SBBU mewujudkan dua jenis mahkamah
• menjimatkan kos tadbiran mereka.
• memastikan jenis hukuman yang dikenakan sesuai dengan budaya masyarakat tempatan.
• mematuhi syarat piagam dengan memelihara adat resam, agama dan undang-undang penduduk tempatan.

No comments: