Saturday, May 30, 2009

Konsep dan ciri sejarah?


Konsep sejarah

(1) Pandangan Islam berdasarkan ibn khaldun mengatakan sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia, atau peradaban manusia dan perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu.

(2) Pandangan Barat berdasarkan Herodotus mengatakan sejarah ialah penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya.

Ciri-ciri sejarah

kepentingan ciri-ciri sejarah ialah membantu kerja-kerja memahami deretan peristiwa yang telah berlaku dan dapat membentuk gambaran peristiwa yang telah berlaku dengan tepat.

(1) fakta yang tepat dan benar yakni dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak boleh direka dan ditokok tambah atau perlu dipertanggungjawabkan dari segi sumber dan kesahihannya

(2) penting dan bermakna bermaksud peristiwa memberi kesan kepada manusia atau peristiwa yang bermakna

(3) sebab dan akibat bermakna menjelaskan mengapa sesuatu peristiwa berlaku atau menjawab pertanyaan seperti apa, bila dan siapa, dimana, mengapa dan bagaimana