Monday, June 22, 2009

Khalifah dan Ciri-Ciri Pentingnya


Konsep Khalifah

Dalam bahasa Arab perkataan khalifah itu bermaksud pengganti Nabi Muhammad s.a.w. yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan selepas baginda wafat.

Manakala berdasarkan konsep agama pula perkataan khalifah itu merujuk pemimpin yang bertanggungjawab untuk memelihara kemurnian agama Islam yang disampaikan Nabi saw, dan tanggungjawab kekalkan kehormonian serta kestabilan Islam.

Manakala syarta-syarat yang harus dimiliki oleh khalifah ialah:
 lelaki yang merdeka
 beragama islam
 memiliki pengetahuan islam yang baik
 mematuhi perintah Tuhan (Allah)
 sanggup melaksanakan hukum islam dengan adil
 bersifat adil dan akhlak yang mulia
 kesihatan tubuh badan yang baik dan sempurna
 berfikiran bijak dan warak
 mahir menguruskan aspek pentadbiran

No comments: