Monday, August 31, 2009

Apakah Adat Perpatih?


Adat Perpatih

 diperkenalkan oleh orang minangkabau.
 diamalkan di naning dan negeri sembilan.
 bercorak demokrasi.
 perkahwinan sesama suku dilarang.
 mengutamakan anak peremppuan dalam pewarisan harta pusaka.
 hukuman bertujuan sebagai pemulihan.

Tuesday, August 25, 2009

Apakah Maksud Undang-undang Laut Melaka?UNDANG-UNDANG LAUT MELAKA

 menentukan peraturan pelayaran dan perdagangan.
 tugas pegawai kapal.
 langkah keselamatan dalam kapal.
 tugas anak-anak kappal.
 penyewaan dan penumpangan kapal dagang.
 kuasa naokhoda menjathkan hukuman.

Monday, August 24, 2009

Apakah Undang-undang 99 Perak?


Undang-Undang 99 Perak

 berasal dari Parsi dan digunakan di Perak pada abad ke-18.
 mengandungi 99 kesalahan dan hukuman antaranya:
 syarat memegang jawatan kerajaan.
 praturan adat istiadat menghadap dan melantik raja
 hukuman jenayah, undang-undang dan pertanian.
 undang-undang kekeluargaan.

Makna Adat Temenggung?


Adat Temenggung

 dibawa masuk oleh keturunan raja palembang.
 diamalkan di semua negeri kecuali negeri sembilan dan naning.
 bercorak autokratik.
 perkahwinan mengikut hukum syarak.
 mengutamakan anak llelaki dalam pembahagian harta pusaka.
 hukuman bertujuan memberi pengajaran.

Thursday, August 20, 2009

Siapakah Dato Muhammad Salleh Perang?


Dato Muhammad Salleh Perang

 pesuruhjaya polis, ketua jabatan ukur dan ketua jabatan tanah adalah antara jawatan yang pernah beliau sandang di negeri johor
 beliau juga turut melukis peta pembangunan negeri johor
 bertanggungjawab menjaga keamanan dan kestabilan negeri
 dianugerahkan dengan gelaran dato bentara luar

Sunday, August 16, 2009

Siapakah Dato Muhammad Ibrahim Munsyi


Dato Muhammad Ibrahim Munsyi

 menjadi ketua jabatan pendidikan johor yang pertama pada tahun 1883
 telah dianugerahi gelaran dato bentara dalam dan bapa pendidikan melayu johor
 mendirikan banyak sekolah
 mewajibkan pendidikan prasekolah kepada semua rakyat johor
 dilantik sebagai timbalan menteri yang pertama pada tahun 1893 johor di ambang penjajahan british

Monday, August 10, 2009

Apakah Undang-undang Laut Melaka?


UNDANG-UNDANG LAUT MELAKA

 menentukan peraturan pelayaran dan perdagangan.
 Terangkan tugas pegawai kapal.
 Jelaskan langkah keselamatan dalam kapal.
 Menerangkan tugas anak-anak kapal.
 Aspek penyewaan dan penumpangan kapal dagang juga dijelaskan.
 kuasa nakhoda menjatuhkan hukuman.

Sunday, August 9, 2009

Siapakah Dato Andul Rahman Andak Dalam Sejarah Negara?


Dato Abdul Rahman Andak

 menjadi setiausaha sulit sultan johor pada tahun 1885
 sebagai setiausaha kerajaan johor sekitar tahun 1893-1909
 mendapat gelaran dato seri amar diraja
 berperanan dalan hubungan luar negeri terutamanya dengan british.
 pelopor kepada penubuhan pakatan belajar mengajar pengetahuan bahasa johor pada tahun 1888.

Thursday, August 6, 2009

Apakah maksud Adat Temenggung?


Adat Temenggung

 dibawa masuk oleh keturunan raja palembang.
 diamalkan di semua negeri kecuali negeri sembilan dan naning.
 bercorak autokratik.
 perkahwinan mengikut hukum syarak.
 mengutamakan anak llelaki dalam pembahagian harta pusaka.
 hukuman bertujuan memberi pengajaran.

Wednesday, August 5, 2009

Beza Sistem Kerah dan Serah Dalam Masyarakat MelayuSistem Kerah Dan Serah

 sistem serah ialah pemberian sebahagian daripada hasil tanaman yang diusahakan oleh rakyat kepada pemerintah.
 kadar dan nilai serahan bergantung pada hasil tanaman dan ternakan yang diperoleh dalam tahun tertentu.
 sistem kerah ialah sesuatu pekerjaan yang dibuat tanpa diberi upah.
 sistem ini menunjukkan adanya sikap taat setia, sedia berkorban, dan berganding bahu rayat untuk membantu pemerintah,

DATO JAAFAR MUHAMMADSiapakah Dato Jaafar Muhammad

 merupakan setiausaha kerajaan negeri johor yang pertama
 pernah menjadi menteri besar johor pertama pada tahun 1882-1919 dengan gelaran datuk bentara
 mewajibkan pegawai british memakai pakaian rasmi kerajaan johor
 mewajibkan penggunaan bahasa melayu dalam urusan rasmi kerajaan dengan ketat
 mengarahkan bendera union jack dikibarkan lebih rendah daripada bendera johor.