Tuesday, August 25, 2009

Apakah Maksud Undang-undang Laut Melaka?UNDANG-UNDANG LAUT MELAKA

 menentukan peraturan pelayaran dan perdagangan.
 tugas pegawai kapal.
 langkah keselamatan dalam kapal.
 tugas anak-anak kappal.
 penyewaan dan penumpangan kapal dagang.
 kuasa naokhoda menjathkan hukuman.

No comments: