Monday, August 10, 2009

Apakah Undang-undang Laut Melaka?


UNDANG-UNDANG LAUT MELAKA

 menentukan peraturan pelayaran dan perdagangan.
 Terangkan tugas pegawai kapal.
 Jelaskan langkah keselamatan dalam kapal.
 Menerangkan tugas anak-anak kapal.
 Aspek penyewaan dan penumpangan kapal dagang juga dijelaskan.
 kuasa nakhoda menjatuhkan hukuman.

No comments: