Wednesday, August 5, 2009

Beza Sistem Kerah dan Serah Dalam Masyarakat MelayuSistem Kerah Dan Serah

 sistem serah ialah pemberian sebahagian daripada hasil tanaman yang diusahakan oleh rakyat kepada pemerintah.
 kadar dan nilai serahan bergantung pada hasil tanaman dan ternakan yang diperoleh dalam tahun tertentu.
 sistem kerah ialah sesuatu pekerjaan yang dibuat tanpa diberi upah.
 sistem ini menunjukkan adanya sikap taat setia, sedia berkorban, dan berganding bahu rayat untuk membantu pemerintah,