Monday, November 16, 2009

Soalan Ramalan Sejarah SPM 2009...Moga Anda Berjaya


Semua skop ini berdasarkan diskusi saya dengan rakan-rakan pendidik dan analisa soalan-soalan lepas yang lalu.

Jika ada pertanyaan lanjut sila emel kepada saya.

-Tamadun Indus.
-Tamadun China.
-Kepentingan candi,pengaruh Hindu Buddha dalam sastera.
-Pengaruh Hindu Buddha dalam masyarakat Asia tenggara.
-Reaksi masyarakat di Makkah tentang Islam dan nabi Muhammad s.a.w.
-Perjanjian Aqabah.
-Sumbangan Abbasiyah,Umayyah dan Turki Uthmaniah.
-Sumbangan Tamadun Islam kepada Tamadun barat.
-Teori kedatangan Islam Asia tenggara.
-Cara penyebaran Islam ke Asia tenggara.
-Kesan penyebaran Islam Asia Tenggara.
-Zaman Renaiisance.
-Zaman gelap
-Reformation.
-Dasar British terhadap Undang-undang tanah.
-Pembinaan negara bangsa di Melaka dan negeri Melayu.
-Undang2 Tubuh Negeri Melayu.
-Persekutuan Tanah Melayu 1948.
-Pakatan Murni
-Suruhanjaya Reid.
-Raja berpelembagaan,Tugas Yang Dipertuan Agong.
-Sistem Pemerintahan Malaysia (Tiga badan)
-Rancangan Lima tahun malaysia.
-Wawasan 2020
-tindakan atau dasar mendaulatkan bahasa
-Dasar pendidikan.
-Dasar Luar Malaysia.
-Koridorraya Multimedia.
-Konsep K ekonomi dan K masyarakat.
-3 Tahap pembentukan dasar luar Malaysia.
-Perang Dunia Pertama.