Monday, February 22, 2010

Hukum Kanun Melaka?


Hukum Kanun Melaka

 mempunyai 44 fasal antaranya:
 hak dan keistimewaan raja dan kaum kerabatnya.
 peranan dan tanggungjawab raja dan pembesar.
 unsur islam berkaitan jenayah, muamalah, keluarga, keterangan dan acara.