Wednesday, March 30, 2011

Peranan PBB

Apakah matlamat Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)a)(
a) Menjamin keamanan dunia
b) Menggalakkan hubungan berbaik-baik antara anggota
c) Bekerjasama menyelesaikan masalah antarabangsa
d) Menjadi pusat untuk memastikan keharmonian tindakan negara-negara anggota