Sunday, April 10, 2011

Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974?

Perubahan aspek pendidikan yang dibuat dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974:
1. mengkaji sistem pendidikan dan keperluan sumber manusia
2. penekanan aspek membaca, menulis dan mengira
3. kenaikan darjah secara automatik
4. sekolah vokasional ditekankan
5. pelaksanaan KBSR dan KBSM

No comments: