Thursday, April 28, 2011

Malayan Union ditentang oleh Orang Melayu?

Orang Melayu menentang Gagasan Malayan Union kerana:

Tindakan Sir Harold Macmichael memeras ugut raja untuk mendapatkan persetujuan.
Raja Melayu tidak diberi masa yang cukup untuk berunding tentang isu ini.
Kuasa Raja Melayu teriyakis atau berkurangan.
Kerakyatan JUS SOLI mengancam kedudukan orang Melayu.
Hak keistimewaan orang Melayu terhapus.

No comments: