Sunday, May 15, 2011

Apakah itu Sistem Ahli?

Apakah Sistem Ahli itu?

Satu sistem yang melatih pendudk tempatan untuk mengetuai pentadbiran Tanah Melayu. Sistem ini dibuat pada Januari 1951 hingga Jun 1955.

Idea dicetuskan oleh Dato Onn Jaafar setelah berunding dengan Sir Henry Gurney.

Cadangan sistem ini mengikut model Kenya dan Rhodesia Utara ketika itu.

British bersetuju dengan sistem ahli kerana:

(a) selaras dengan konsep dekolonisasi.
(b) mengurangkan tekanan daripada PKM.
(c) elakkan rakyat tempatan terpengaruh dengan PKM

No comments: