Thursday, June 30, 2011

Apakah Kongres Melayu?


Kongres Melayu?

a) Diadakan pada tahun 1939 dan 1940.
b) Membincangkan masalah kemunduran orang Melayu terutama dalam aspek ekonomi dan pendidikan.
c) Layanan pilih kasih British yang tidak baik kepada anak negeri.
d) Kongres ini disokong oleh golongan akhbar dan intelek.
e) Membuktikan semangat orang Melayu untuk mengatasi masalah sosioekonomi dan politik mereka.

No comments: