Saturday, September 29, 2012

Tujuan British Menakluk TM?


Nyatakan tujuan penaklukan British terhadap negeri-negeri Melayu?

British menakluk negeri-negeri Melayu bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan politiknya. Pihak penjajah ini juga mahu penguasaan pengaruh politiknya bertambah luas dan mahu negeri-negeri Melayu mematuhi peraturan dan pemerintahan mereka.

Thursday, September 6, 2012

Imperialisme ialah...?


Apakah yang dimaksudkan dengan konsep imperialisme?

Imperialisme merupakan satu dasar yang menyaksikan sesebuah negara itu meluaskan pengaruhnya meliputi juga kawasan fizikal negaranya menerusi penjajahan terhadap negara lain dengan tujuan tertentu pula.